คดีค้ายาระหว่างประเทศกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซุกซ่อนตลอดปี 2021

ในช่วงปีที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้น เป็นปีที่แฮชแท็กในทวิตเตอร์เปลี่ยนประเด็นกันแบบไม่ซ้ำเดือนต่อเดือน และประเด็นที่มักจะได้รับการพูดถึงเสมอคือการส่งออกสารเสพติด ทั้งสารตั้งต้นและผลผลิตสำเร็จของยาเสพติดไปยังประเทศต่าง ๆ โดยประเทศปลายทางที่พบมากที่สุดคือฮ่องกง

การขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศ

ข่าวการขนส่งยาเสพติดส่วนใหญ่มักจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ เพราะธุรกิจยาเสพติดจะต้องมีเครือข่ายขนาดใหญ่ มีแหล่งผลิตและมีช่องทางในการจัดจำหน่าย ถึงแม้จะกล่าวว่าประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านในการขนส่งสิ่งเสพติดผิดกฎหมายเท่านั้น แต่การบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของไทยก็เป็นการลดความน่าเชื่อถือภายในประเทศได้ ข่าวการขนส่งสารเสพติดจึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างรุนแรง โดยปกติการขนส่งสารเสพติดที่ตรวจพบมักจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

ส่งไปทางชายแดน – การขนส่งทางชายแดนมักจะเป็นการขนส่งที่เน้นระยะทางไม่ไกล กลุ่มลูกค้าเป็นคนในประเทศใกล้เคียง มักจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ห่างจากการบริการของรัฐ

ส่งไปพร้อมสินค้าส่งออก – การขนส่งที่ใหญ่ขึ้น เป็นการค้าระหว่างประเทศที่มักจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อประเทศต้นทางและปลายทาง

การที่มีการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งต้นทางและปลายทาง ทำให้ทั้ง 2 ประเทศจะต้องหารือกันและป้องกันการขนส่งสินค้าผิดกฎหมายระหว่างประเทศอีก

ยาเสพติดเป็นสินค้าส่งออกผิดกฎหมาย

ข่าวการขนส่งยาเสพติดจากไทยสู่ฮ่องกง

ในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจพบสินค้าหลายชิ้นเข้าสู่ฮ่องกงโดยมีสารเสพติดและยาเสพติดผสมเข้าไปด้วย ทั้งในกรณีที่ไทยเป็นทางผ่านและกรณีที่ส่งโดยตรงจากไทย ดังนี้

เครื่องกรองน้ำ

ประเภทยา: เฮโรอีน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตำรวจฮ่องกงได้ตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในเครื่องกรองน้ำและเครื่องชงกาแฟจำนวน 13 เครื่องที่ส่งมาจากไทย ซึ่งคาดว่าจะเกี่ยวกันกับคดีขนส่งยาไอซ์ล็อตใหญ่ไปยังประเทศออสเตรเลียโดยซุกซ่อนไวในเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นกัน

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ประเภทยา: เฮโรอีน

ในเวลาไม่กี่เดือนให้หลังตำรวจฮ่องกงก็ตรวจพบเฮโรอีนล็อตใหญ่ที่สุดในรอบ 20 ซุกซ่อนมาในถุงเครื่องปรุงซองวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป

กุ้งแช่แข็ง

ประเภทยา: ยาไอซ์

ปิดท้ายปีด้วยสินค้าประเภทกุ้งช่แข็งที่พบการบรรจุยาไอซ์ใส่ลงไปจำนวน 12 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าเงินไทยประมาณ 43 ล้านบาท โดยใช้วิธีการยัดใส่ถุงน้ำแข็งแห้งแล้วขนส่งไปพร้อมกับกุ้งแช่แข็งบรรจุลัง

นี่เป็นเพียงการจับสารเสพติดในประเทศฮ่องกงเท่านั้น ในช่วงที่ผ่านมามีการพบการลักลอบส่งออกสินค้าประเภทสารเสพติดในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ก่อนคดีกุ้งแช่แข็ง ไทยก็ตกเป็นประเทศต้นทางของการขนส่งเฮโรอีนโดยซุกไว้ในไม้จากไทย ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วยในขณะนี้ จะปล่อยให้ขนส่งง่ายเหมือนสมัครตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *